– Det är fortsättning på vårt tidigare E2B2-projekt där vi utvecklade en ny provningsmetod som testas i miljöer som efterliknar realistiska byggarbetsplatsförhållanden. Tidigare har provningar av lufttäthet enbart skett i ideala förhållandet, men nu blir mycket närmare verkliga förhållanden, säger Ulf Antonsson vid SP, som leder projektet.

SP, Innventia och Swedish ICT har sedan texten skrevs gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden.

På SP har man därför placerat en 3 x 3 meter stor vägg i en klimatkammare och där kan man prova lufttäthet av olika fabrikat. Montage av lufttäthetssystem har gjorts i miljöer som valts för att efterlikna realistiska byggarbetsplatsförhållanden. Det har inneburit en kall och fuktig miljö med en temperatur på cirka 5°C och en luftfuktighet på 90–95 procent relativ fuktighet. Man har även gjort provningar i en dammig miljö där konstgjort damm har ”sprutats” mot plastfolien när det har monterats.

Fakta

Projekt: Beständighet hos lufttäta klimatskal Utförare: RISE Samfinasiärer: Energimyndigheten, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF, 3M Svenska AB, Isola AB, T-Emballage AB, RISE Projektstart: september 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 1 924 000 kr Projektledare: Ulf Antonsson Energimyndighetens projektnummer: 40636-2

Lufttätheten är viktig i fastigheter, inte minst i energieffektiva hus. Till år 2020 ska alla nybyggda hus i Europa vara lågenergihus och för att detta mål ska kunna uppnås är lufttätheten central.

– Det måste göras på rätt sätt för att husen ska vara energieffektiva. När man utvecklar material som ska användas i lågenergihus är det viktigt att kunna mäta lufttätheten och också veta att den är beständig på lång sikt, säger Ulf Antonsson.

I detta projekt genomför man därför långtidsmätningarna. Det görs genom att tester i högre temperaturen, vilket leder till att materialet åldras enligt en realistisk nedbryning. Man ska genomföra tre provkörningar för olika system för lufttäthet. För att ytterligare verifiera utfallet av studien kommer korta åldringar utföras på småskaliga prov av systemen som provas storskaligt.

– Vi hoppas genom dessa tester kunna se vad som behöver utvecklas i materialet så att tillverkarna ska kunna ta fram framtidssäkra lufttäthetsystem, säger Ulf Antonsson.

Om lufttäthet:

Lufttäthet syftar på luftrörelser i och kring konstruktion och material. Lufttätheten i klimatskalet påverkar den termiska komforten, ventilationen, fukt i konstruktionen, energianvändningen i byggnaden och därmed också inneklimatet. Kraven på god lufttäthet kommer att öka i takt med att det byggs fler lågenergihus, passivhus och plushus. I dessa hustyper är behovet av lufttäthet mycket stort om den låga energianvändningen ska behållas över tid.

Text: Ann-Sofie Borglund

Till E2B2-projektet Lufttäta klimatskal under verkliga förhållanden