Den nya typen av energieffektiva murade väggar har utvecklats i två tidigare E2B2-projekt. Det som främst skiljer dessa väggar från konventionellt murade ytterväggar är att de nya väggarna använder ytförstärkning. Ytförstärkningen kan vara gjord av stål, glas- eller kolfiber, vilket slimmar väggens storlek. Tekniken möjliggör tunnare väggar, vilket i sin tur gör att man kan isolera mer utan att öka väggtjockleken och på så sätt spara energi.

Tidigare forskning

Den nya typen av energieffektiva murade väggar har utvecklats i två tidigare E2B2-projekt:

Jämfört med en murad yttervägg av traditionell dubbelmur eller homogen mur med tilläggsisolering (med en total tjocklek på 420 mm) kan innehållet av termisk isolering i den nyutvecklade ytterväggen öka med mer än 30 procent. U-värdet sänks därmed med minst 20–25 procent. Även användning av energi vid tillverkning av murverksmaterial som lecakulor och cement minskar.

Resultaten kring den nyutvecklade murade ytterväggen kommer från laborationsförsök. I detta projekt går man vidare och bygger väggar för både demonstration och i nya småhus.

– Vi kommer att bygga upp tre kompletta väggar med färdiga ytskikt på både insidan och utsidan. De är cirka 4 meter långa och 2,60 meter höga. Det kommer att vara en vägg med tegelfasad och två väggar med olika typer av puts, berättar Christian Carlsvärd, konstruktör på Weber och den som leder projektet.

Fakta

Projekt: Demonstration av energi- och resurseffektiva murade ytterväggar
Utförare: Saint-Gobain Sweden AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Tomas Gustavsson Konstruktioner AB

Projektstart: Januari 2021
Projektslut: Mars 2024
Projektbudget: 2 762 837 kr

Projektledare: Christian Carlsvärd

Energimyndighetens projektnummer: P37582-4

Väggarna ska byggas upp på Webers utvecklingscenter i Malmö. Där kommer alla arbetssteg från oförstärkt mur till färdig yttervägg noggrant att dokumenteras. Då ingår termisk isolering och fasadskikt av tjockputs på isolering, puts på lättklinker och fasadtegel.

– Vi kommer dessutom att använda väggarna i tre riktiga fastigheter. Vi har ett projekt klart, vilket blir en villa i Skåne, säger Christian Carlsvärd.

Han bedömer att det finns stor potential för den nyutvecklad murade ytterväggen, framförallt för att den kan leda till en minskad energianvändning med 25 procent utan att behöva öka tjockleken på väggen. Samtidigt ser han en utmaning i att nå ut på marknaden med en ny lösning.

– Det kommer att krävas mycket marknadsföring för att visa på den nya murade ytterväggen. Det blir också viktigt att den blir enkel att dimensionera och att bygga upp. Det är något vi ska titta vidare på i detta projekt, säger Christian Carlsvärd.