Här undersöks möjligheterna för en ny typ av energisnål och klimatvänlig grundkonstruktion för småhus och mindre lokaler. Konstruktionen består av cementbunden makadam, en teknik som idag förekommer inom vägbyggnadsområdet. Forskarna undersöker frågor kopplade till materialsammansättning, produktion samt de funktionskrav som ställs på husgrunder. Två olika förslag på grundkonstruktionen kommer att demonstreras i full skala i labbmiljö.

Fakta

Projekt: Energieffektiva och klimatvänliga husgrunder genom användning av cementbunden makadam
Koordinator: Lunds universitet

Projektstart: Februari 2022
Projektslut: Juni 2024
Projektbudget: 1 979 252

Projektledare: Miklos Gabor Molnar

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00245