Värmeläckage och dålig isolering är viktiga orsaker till energiförluster. I det här projektet utvecklas en ny automatiserad metod som kan lokalisera värmeläckage i byggnader i stadsområden. Metoden är baserad på artificiell intelligens som samlar och analyserar data från flera sensorer. Resultatet blir en karta över termisk effektivitet och potential för eftermontering av isoleringselement i en stad.

Fakta

Projekt: Skalbar AI-baserad igenkänning av värmeläckage för förbättrad termisk eftermontering
Koordinator: De Andres González, Aitor

Projektstart: Januari 2023
Projektslut: December 2023
Projektbudget: 450 000 kr

Projektledare: Aitor De Andres Gonzalez

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00202