För att ett småhus ska bli energieffektivt och fuktsäkert behöver byggnaden vara lufttät. Det görs ofta med plastfolie som man kan skarva med tejp och klämning. På RISE har forskare i skadeutredningar sett tendenser till att denna tejp börjat fallera och att det därmed kommer in luft, vilket i sin tur påverkar energieffektiviteten och kan påverka byggnadens fuktsäkerhet.

I projektet kommer forskarna inledningsvis att göra en litteraturstudie och en inventering i fält där de ska undersöka tejpen i småhus.

– Därifrån ska vi se på utförandet och vilka eventuella brister som förekommer, för idag vet vi inte vad som orsakar dessa problem. Denna information kommer vi sedan att använda i två olika labbtest, berättar Lukas Lång, forsknings- och utvecklingsingenjör vid RISE och den som leder projektet.

Fakta

Projekt: Hållbar lufttäthet i småhus

Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektstart: November 2022
Projektslut: December 2024
Projektbudget: 2 253 346 kr

Projektledare: Lukas Lång

Energimyndighetens projektnummer: P2022-00855

Det ena labbtestet blir i stor skala där forskarna bygger upp en hel vägg som kommer att utsättas för olika laster och tryck med mera över tid. Därefter utvärderas vad som händer med plastfolien och tejpen. I det andra labbtestet kommer tejpen belastas i mindre skala.

Dessa tester är viktiga eftersom forskarna befarar att plastfolie och tejp används utan att veta om dessa produkter är kompatibla med varandra. I projektet ser man det därför som viktigt att sprida denna kunskap till tillverkare och byggare av småhus.

– Vi hoppas i projektet hitta vad som är orsaken till de eventuella bristerna och föra ut den kunskapen till småhusbranschen, så att beständigheten och hållbarheten på byggnadernas lufttäthet ska förbättras ytterligare.

– Småhustillverkare och byggare ska helt enkelt kunna använda vårt riskvärderingsverktyg för lufttäthet i småhus, så att de inte bygger in brister i byggnaderna.

Försäkringsbolagen Folksam och Länsförsäkringar är exempel på aktörer som har varit duktiga på att ta fram bra kunskap för att driva på ett tydligare tänk kring bra produkter och system. Det gäller bland annat målarfärg för fasader och våtrumssystem, där de genomfört undersökning som visat vikten av att använda produkter och system där det finns dokumenterat bra egenskaper. I detta projekt vill man nå ut på ett på ett liknande sätt. Här spelar referensgruppen en viktig roll och i den ingår bland andra byggare av småhus och lufttäthetsexperter.

– För att nå ut till målgruppen, som främst består av producenter och byggare av småhus, ska vi genomföra workshops och seminarier. Vi ser att det är många som tycker att ämnet är intressant och är positiva till att vi undersöker tejpskarvar närmare, säger Lukas Lång.

Av Ann-Sofie Borglund.

Projektpresentation