Projektet handlar om att kombinera energieffektivitet, dynamiskt ljusinsläpp och elproduktion i ett nytt innovativt fönsterkoncept. Det består av ett yttre laminerat glas med kvantprickar som sprider ljus som omvandlas till el i solceller i fönstret. Ljuset som släpps igenom fönstret styrs av en ljuskänslig beläggning. Konceptet kan användas i både fönster och glasfasader och kommer att kunna minska behovet av kyla i byggnader genom styrningen av solinstrålningen. En prototyp kommer att tillverkas och testas i labb. Marknadspotentialen ska undersökas tillsammans med glas- och fönsterindustri.

Fakta

Projekt: Semitransparent solcells och fotokromt smart fönster

Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden AB
Projektparter: ChromoGenics AB, Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala universitet

Projektstart: November 2022
Projektslut: Februari 2025
Projektbudget: 3 771 784 kr

Projektledare: Stefan Karlsson

Energimyndighetens projektnummer: P2022-00859

Projektpresentation