I bostadsprojektet Viva har Riksbyggen höga miljöambitioner och målet är att byggnaden inte ska leda till någon negativ klimatpåverkan, utan snarare positiv. Byggnadsstommen utgör en viktig del av miljöpåverkan, då den inte går att ändra eller byta ut efter hand. I Viva har Riksbyggen valt betongstomme tillverkad utifrån hårda miljökrav. I detta E2B2-finansierade projekt ska forskare se hur det fungerar att ställa dessa miljökrav och också ta fram riktlinjer för andra byggherrar.

I bostadsrättsföreningen Viva, som ska byggas i stadsdelen Guldheden i Göteborg, har Riksbyggen höjt ribban kring hållbarhet. Riksbyggen menar att bostadsrättsföreningen blir ett resultat av många års forskning kring hur vi kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt.

SP, Innventia och Swedish ICT har sedan texten skrevs gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden.

I ett tidigare forskningsprojekt genomfördes miljö- och energivärderingar av olika byggnadsstommar och man undersökte också möjligheten att flytta värmelaster. Resultatet visade att det går att framställa betong mycket bättre än vad man gör idag – sett ur miljösynpunkt. Om man tillverkar betongen på ett sätt som minskar miljöbelastningen så kan betongstommar vara jämförbara mot trä sett ur miljösynpunkt. Dessutom kan på ett effektivt sätt lagra värme i betongstommar.

Fakta

Projekt: Kriterier för resurssnålt byggande i praktiken Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, Riksbyggen, Cementa AB, RISE Projektstart: april 2015 projektslut: november 2017 Projektbudget: 2 480 000 kr Projektledare: Eva-Lotta Kurkinen Energimyndighetens projektnummer: 37569-2

– Riksbyggen valde därför betongstommar i Viva-fastigheterna. De kommer vid upphandlingen att ställa hårda krav på betongen för att kunna leva upp till miljökraven. Vi ska i detta projekt se hur man kan ställa krav i upphandling så att man får den miljöbelastning man har som mål, berättar Eva-Lotta Kurkinen, gruppchef på SP och personen som leder projektet.

Betong dominerar marknaden för byggstommar idag. Genom att driva på utveckling vid tillverkningen av betong kan stora skillnader i miljöpåverkan att ske på sikt menar Eva-Lotta Kurkinen.

I detta projekt ska man ta fram riktlinjer kring upphandlingen så att andra byggherrar också kan ställa hårdare miljökrav. Det kommer man att göra genom att följa upp miljöanalysen (livscykelanalys) från programskedet av Viva till upphandlat och färdigprojekterat hus. På detta sätt kan man ta fram riktlinjer över hur kraven ska ställas, utvärderas och följas upp för att önskad minimal energi- och miljöpåverkan över livscykeln ska uppnås.

– Vi ska också analysera och sammanställa hur byggföretag anpassar sig till nya krav och tillverkningsprocesser för att uppfylla krav på låg energi- och miljöbelastning vid upphandling. Därigenom kan vi få en uppfattning över hur långt vi har kvar att gå innan detta skulle vara möjligt i allt fler projekt, avslutar Eva-Lotta Kurkinen.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.

Till projektets resultat