Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Mikael Risberg vid Luleå Tekniska Universitet har att säga om projektet!

Datacenter i trä - en växande industri

Datacenter är en växande industri som expanderar starkt i norra Sverige. Samtidigt finns ett ökat miljöintresse hos bolagen bakom datacentren. Det är vanligt att datacenter är designade som en modul med integrerat kilmatskal, IT-hårdvara och installationer. Hittills har det inte funnits någon som säljer datacenter i trä. I detta projekt har forskarna tagit fram ett koncept kring datacenter i trä samt undersökt dess miljöpåverkan. Forskarna har också utvärderat hur modulbaserade väggar påverkar kylningen och värmeåtervinning för ett datacenter samt undersökt hur datacenter kan integreras med virkestorkar för att ta vara på överskottsvärmen.

Fakta

Projekt: Modulbaserade och energieffektiva datacenter i trä Utförare: Luleå Tekniska Universitet Samfinansiärer: Energimyndigheten, Alent Dynamic, Martinsons Group, Tyrens, Contractor Bygg i Skellefteå Projektstart: september 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 739 800 kr Projektledare: Mikael Risberg Energimyndighetens projektnummer: 42637-1

Byggnadsmaterialet påverkar inte driften

Studien visar att det går att bygga datacenter i trä på ett modulärt sätt. Det finns flera fördelar med att bygga i trä, bland annat att det är koldioxidneutralt och lätt att bygga. Utvärderingen av driften visar att själva träet inte kommer att påverka driften och det kommer att vara så torrt i datacentret att träet inte kommer att komma till skada. Utvärderingen visar att luftflödena i datacentret kommer att vara så stora att klimatskalet inte kommer att ha någon större betydelse för driften.

Användning av överskottsvärme spar energi

Datacenter orsakar stora värmeöverskott, vilket kommer från kylningen av all datautrustning. Om man kan ta tillvara på denna värme, som producerat året om, skapas stora energimässiga vinster. I de fall man tar tillvara på denna överskottsvärme används den till fjärrvärme, absorptionskylning eller till växthus. I detta projekt har man undersökt möjligheterna att använda överskottsvärmen till virkestorkar.

Överskottsvärmen kan torka trä

Eftersom virkestorkar kräver en stor värmetillförsel (500-1000 kW) över hela året verkar det på förhand vara ett mycket bra användningsområde. Studien visar dock att värmebehovet i torken till största delen är för att värma luften med tillhörande vattenånga som cirkulerar i torken och inte att värme upp den torra luften som man måste tillföra. För att tillvarata värmen från ett litet datacenter på 1 MW via virkestorkning krävs inkoppling mot 10-45 stycken virkestorkar vilket utgör orimligt antal torkar för ett svenskt sågverk.
Det som kan vara aktuellt är torkning av klenare dimensioner av brädor. Det ger det bästa utbytet och för en enskild tork kan cirka 100 kW tillvaratas via uppvärmd luft från datacenter.

Viktiga resultat
  • Det finns nu ett koncept för hur man kan bygga datacenter i trä genom moduler. En viktig slutsats är att man bör
    göra byggnaderna högre än enbart för datorer, därigenom kan byggnaden användas även för andra användningsområden.
  • Träet kommer inte att påverka driften.
  • Luftflödena är så stora inne i datacentret att klimatskalet inte kommer att ha någon större betydelse för driften.
  • Datacenter har stora mängder överskottsvärmen, men för att tillvarata värmen från ett litet datacenter på 1 MW via
    virkestorkning krävs inkoppling mot 10-45 stycken virkestorkar. Det är orimligt många torkar för ett svenskt sågverk.
  • Överskottsvärmen kan användas till torkning av klenare dimensioner av brädor.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten

Text: Ann-Sofie Borglund