För att kunna åstadkomma detta har forskningsgruppen tillgång till ett unikt dataunderlag som utgörs av 130 miljoner rader fjärrvärmedata för 15 000 fastigheter, lika många energideklarationer samt 3D-modeller över hela Stockholm.

– Om Stockholm stad ska nå sina klimatmål är det oerhört fördelaktigt att veta i vilka delar av fastighetsbeståndet som de bör genomföra åtgärder för att nå målen med så låg samhällsinvestering som möjligt. Våra Big data-analyser syftar till att ge svara på vilka fastighetstyper, byggnadsår och inom vilka postnummer som utgör ”de lägst hängande frukterna” för energieffektiviseringsåtgärder. Det skapar ett underlag för ett policyarbete med hög precision, säger Hossein Shahrokni, vid KTH som leder projektet. (bilden)

Fakta

Projekt: Big data-analys för energieffektivisering av Stockholm Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan Samfinansiärer: Energimyndigheten, Stockholms stad, Sjöstadsföreningen, Veolia Sverige AB Projektstart: augusti 2015 Projektslut: oktober 2018 Projektbudget: 9 409 853 kr Projektledare: Hossein Shahrokni Energimyndighetens projektnummer: 40846-1

Att forskarna inte får uppge exakt vilka hus som bör energieffektiviseras beror på att dataunderlaget är skyddat, men får användas för forskningsändamål.

I projektet arbetar man med att utveckla en metod för framtagning av energieffektiviseringsplaner med energieffektiviseringspotential sett ur ett hållbart ekonomiskt perspektiv. Där ska även återbetalningstid för att uppnå potentialen framgå.

Metoden kommer att prövas för hela Stockholm stad, men också för 44 fastigheter i stadsdelen Hammarby Sjöstad.

– Målet att givetvis att metoden ska vara duplicerbar och kunna användas av andra städer och kommuner, såväl i Sverige som internationellt. I Sverige har vi tillgång till stora mängder fjärrvärmedata från energibolagen och energiläget genom energideklarationer. Samtidigt finns det ett stort energieffektiviseringsbehov i kommunerna. Genom att slå ihop dessa skapas det riktigt intressanta möjligheter att lyckas, säger Hossein Shahrokni.

Intresset för projektet är redan stort, inte minst internationellt.

– Vi deltog på en konferens i London och där det väcktes ett stort intresse kring vår metod från personer som representerar städer runtom i världen, liksom från forskare och journalister. Alla världens städer står inför samma problem och lyckas vi få till denna metod så kan Sverige leda vägen för storskalig energieffektivisering, avslutar Hossein Shahrokni.

Text: Ann-Sofie Borglund


Relaterad forskning: