Intervju med forskaren

Läs vad projektledare Marika Andersson, Aktea Energy, har att säga om projektet!

Vid större renoveringar är det numera vanligt att det finns en energisamordnare. En utmaning är att energisamordnaren ofta byts ut under projektets gång och det riskerar att inte bli kontinuitet i energifrågan. Ytterligare ett problem är att information riskerar att gå förlorad under processens gång när olika personer ska hantera energifrågan. Detta sammantaget gör att det blir svårare att för fastighetsägaren att nå olika energimål.

I detta projekt lyfter man därför fram att rollen som energisamordnare behöver bemannas av en och samma person genom hela renoveringsprojektet. Det innebär att denna person samordnar energifrågorna från idé till förvaltningsskedet. Energisamordnaren måste dock inte ha en stor roll vid en renovering, utan det handlar snarare om kontinuitet och att vara ett stöd till byggherren.

För att tydliggöra rollen som energisamordnare och att fler som har denna roll ska arbeta på ett likartat sätt har man i projektet definierat arbetsrollen, vad den ska omfatta och hur tjänsten bör utformas. Dessutom har man listat vilka leveransspecifikationer, metoder, begrepp, värden och mallfiler som energisamordnaren behöver i sitt arbete.

Fakta

Projekt: Energisamordnarens roll i renoveringar genom Nationella Riktlinjer
Koordinator: Aktea Energy AB

Projektstart: februari 2022
Projektslut: januari 2024
Projektbudget: 450 000

Projektledare: Stefan Lindsköld

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00247

Att begrepp och metoder är lika oavsett var ett renoveringsprojekt äger rum är centralt. Då går det också att jämföra resultat från olika projekt. Det är också viktigt att de metoder som används är tydliga och transparenta.

En annan utgångspunkt i arbetet var att utforma materialet för att kunna ingå i de ”Nationella riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö”, vilken är en digital plattform för vägledning och stöd vid digital informationshantering inom samhällsbyggnadsbranschen. Därigenom är materialet lättillgängligt för alla som betalar för denna tjänst och det finns också goda förutsättningar att det uppdateras.

Viktiga resultat
  • Att begrepp och metoder är lika oavsett var ett renoveringsprojekt äger rum är centralt. Då går det också att jämföra resultat från olika projekt. Det är också viktigt att de metoder som används är tydliga och transparenta.
  • En annan utgångspunkt i arbetet var att utforma materialet för att kunna ingå i de ”Nationella riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö”, vilken är en digital plattform för vägledning och stöd vid digital informationshantering inom samhällsbyggnadsbranschen. Därigenom är materialet lättillgängligt för alla som betalar för denna tjänst och det finns också goda förutsättningar att det uppdateras.

Text: Ann-Sofie Borglund