Byggnader har stor påverkan på miljön och nära 50 procent av allt avfall som finns i världen kommer från när man skapar byggnader. Det finns därmed stora miljövinster att jobba mer cirkulärt med just byggnader. Både Sverige och EU har dessutom ambitioner att det ska bli ökade cirkulära flöden i byggnader.

I det här tvärvetenskapliga projektet samarbetar en arkitekt inom digital design och 3D-printing (Malgorzata Zboinska), en materialvetare inom kemi (Tiina Nypelö) och en biolog inom life science (Cecilia Giejer). Samtliga är forskare vid Chalmers. Även en ny postdoktor att rekryteras för att hälpa till med projektets genomförande.

– Vi ska ta fram några olika materialrecept för tillverkning av byggelement som ska användas inomhus. Materialet bygger på restavfall från skogen och från livsmedel som jästrester. Det ska sedan 3D-printas och kunna användas i renoveringar, förklarar Malgorzata Zboinska, docent och den som leder projektet.

Fakta

Projekt: Resurseffektiv renovering med ett 3D-printat material från underutnyttjad biomassa

Koordinator: Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projektparter: Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Projektstart: November 2022
Projektslut: December 2024
Projektbudget: 3 983 000 kr

Projektledare: Malgorzata Zboinska

Energimyndighetens projektnummer: P2022-00865

– Den största utmaningen är att lyckas med övergången att gå från små materialprover, som tas fram i mikroskala, till att skapa stora fullskaliga byggelement, säger hon vidare.

En viktig del i projekt är just att skala upp materialet till större element och det kommer att ske i ett robotlabb som finns på Chalmers institution för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Där ska man använda industrirobotar för att tillverka byggelement och forskarna kommer att vara på plats för att arbeta experimentellt för att få fram de nya bygglösningarna.

– Mindre modeller kommer gradvis att skalas upp. Ambitionen är att nå fullskalig storlek, säger Malgorzata Zboinska.

Hon berättar att det finns ett stort intresse för projektet hos arkitekter, byggbolag, säljare av element och fastighetsägare – men av olika anledningar. Många arkitekter är intresserade av nya lösningar som är mer hållbara och det finns också ett ökat intresse av att renovera och återanvända i högre utsträckning. Byggbolag, som genomför renoveringar, är intresserade av nya tekniker, som att använda robotar för tillverkning på byggarbetsplatsen. De ser också att robottekniken kan förenkla vissa delar i byggprocessen. Vad gäller säljare av element har de visat ett stort intresse att föra fram innovationer och nya material som de kan ha i sina produkter. Fastighetsägare, som förvaltar byggnaderna, vill kunna renovera på ett mer hållbart sätt.

– Det är roligt att se ett så stort intresse för hållbara lösningar. Samtidigt är en av de stora svårigheterna att nå ut med ett nytt material så det accepteras av både brukare och de som finns i byggbranschen, säger Malgorzata Zboinska.

– Vårt mål i projektet är göra fullskaliga prototyper, för då blir det enklare att förstå för olika aktörer och det ökar möjligheterna till acceptans. Då skulle man exempelvis kunna göra en publik utställning och visa upp elementen för en bredare publik, avslutar hon.

Text: Ann-Sofie Borglund

Projektpresentation

Film om projektet
Den 12 april 2024 presenterades projektet i en film under E2B2s Effektarena. Se den nedan.

Du hittar också hela inspelningen från Effektarenan här!