I ett pågående projekt, som leds av Anna Boss på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ska utvalda fastighetsägare få använda ett nyutvecklat verktyg för systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering. Detta verktyg är utvecklat i ett tidigare projekt och nu ska man ta metodiken från tester i pilotprojekt till systematisk användning hos minst tre fastighetsägare.

SP, Innventia och Swedish ICT har sedan texten skrevs gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden.

– Det finns ett ökat intresse hos fastighetsägare att arbeta med hållbarhet vid renovering av fastigheter. Det har dock inte funnits några användarvänliga verktyg som tar hänsyn till alla tre aspekter i hållbarhet det vill säga ekonomi, miljö och sociala frågor. Särskilt de sociala aspekterna saknas liksom de ekonomiska sett ur ett långsiktigt perspektiv, säger Anna Boss. (bilden)

– Resultatet kan då exempelvis bli att fastighetsägaren väljer en lösning som är bra ekonomiskt på kort sikt, men inte är bra för miljö och socialt, säger Anna Boss vidare.

Fakta

Projekt: Systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, Skellefteå Kommun, Skandia Fastigheter AB, Vöfab, med flera Projektstart: mars 2016 Projektslut: oktober 2017 Projektbudget: 3 200 050 kr Projektledare: Anna Boss Energimyndighetens projektnummer: 41830-1

I den metodik som har utvecklats i det tidigare projektet har just helheten och att få med alla tre delar i hållbarhet varit viktig. Resultatet kommer i första hand att visas visuellt i form diagram, där användaren kan lägga in data om olika alternativ och sedan jämföra vad olika val får olika konsekvenser för ekonomi, miljö och socialt.

– Det ger inte en exakthet utan indikationer, som i sin tur blir ett bra diskussionsunderlag för hur valen påverkar de olika hållbarhetsaspekterna, säger Anna Boss.

Målet i projektet är implementera metodiken hos fastighetsägare och se hur den fungerar i praktiken och på längre sikt få fler att använda verktyget systematiskt i sina renoveringsprocesser.

– Samtidigt har vi en bredare målsättning och det är att öka medvetenheten hos fastighetsägare om hållbarhet vid renovering. Där ser vi verktyget som en viktig del i den processen när man sedan vill gå från tanke till handling, säger Anna Boss.

Vad är hållbar renovering?

I hållbarhet ingår miljö, ekonomi och sociala aspekter. Genom att ta hänsyn till samtliga dessa aspekter vid renovering kan man skapa fastigheter som är ekonomiskt riktiga sett ur ett långsiktigt perspektiv, som hushållar med jordens resurser (exempelvis satsningar på energieffektivisering) och som är bra ur sociala aspekter, vilket i praktiken kan innebära att människor som bor där känner sig trygga och nöjda i sitt grannskap samt har god hälsa.

Text: Ann-Sofie Borglund