Byggnadssektorn har identifierats som en sektor med stor påverkan på klimatet. Till år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det är därför viktigt att de val som byggnadssektorn gör blir så klimatsmarta som möjligt. För att klara de höga klimatmålen behöver denna sektor använda sig om de mest effektiva och moderna lösningar som finns utvecklade globalt.

– Då krävs det i sin tur att de enkelt ta till sig ny kunskap och information. Tillsammans ska vi arbeta för att översätta och bearbeta vetenskap så att den kan användas på bästa sätt för svenska aktörer, både de som arbetar praktiskt med frågorna och beslutfattare, säger Érika Mata.

Webbinarium om projektet

Lär dig mer om projektet! På E2B2s webbinarium den 30 maj 2023 presenterades resultat från projektet.

I projektet kommer forskarna först att sammanställa vetenskaplig och annan litteratur om byggnaders roll i klimatomställningen och hur byggsektorn kan bidra till att minska den globala uppvärmningen. Litteraturen granskas genom två systematiska genomgångar. Den första fokuserar på utsläppsminskande åtgärder och kopplingen till energisystemets utveckling och den andra fokuserar på icke-tekniska åtgärder (beteenden, cirkulär- och delningsekonomi) och genomförbarhet.

Fakta

Projekt: Kunskapsbaserad färdplan för klimatneutral byggnadssektor
Utförare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Stockholmshem, Helsingborgshem AB, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Malmö kommun, MKB Fastighets Aktiebolag, NCC AB, Stockholms kommun, Sveriges Byggindustrier, Uppsalahem, Vattenfall AB, Arbio AB, Betongindustri AB

Projektstart: Januari 2021
Projektslut: Juni 2023
Projektbudget: 3 383 200 kr

Projektledare: Erika Mata

Energimyndighetens projektnummer: P51738-1

Projektet kommer också att bidra till IPCC:s sjätte utvärderingsrapport. Érika Mata är huvudförfattare till kapitlet som handlar om byggnader. I projektet ska man skriva en sammanfattande rapport av detta kapitel så att det anpassas för aktörer i den svenska byggnadssektorn.

Kunskapen i projektet kommer att samlas på en ny arbetsplattform (hemsida). För att materialet ska hamna på rätt nivå och blir så användarvänligt som möjligt har projektet en referensgrupp till sin hjälp. Där ingår deltagare från byggnadssektorn, energibolag och även offentliga aktörer.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.