– Det finns ett stort intresse bland småhustillverkarna kring detta projekt, berättar Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling på Trä- och möbelföretagen (TMF) och den som leder projektet.

– Det beror på att småhusen under senare år har blivit allt mer energieffektiva, men värme- och ventilationslösningarna har inte följt med i den utvecklingen, menar Anders Rosenkilde.

Fakta

Projekt: Energieffektiva småhus – demonstration och verifiering av prestanda av kombinerade värme- och ventilationssystem
Utförare: Arbio AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Arbio, Trä- & Möbelföretagen, H Östberg AB, Metro Therm, Flexit Sverige, Systemair Sverige, Panasonic Nordic

Projektstart: November 2019
Projektslut: Juni/juli 2023
Projektbudget: 3 523 031

Projektledare: Anders Rosenkilde

Energimyndighetens projektnummer: P40248-6

När småhusbranschen började bygga passivhus var målet att husen inte skulle behöva något värmesystem, utan att det täta huset skulle värmas upp av olika hushållsmaskiner liksom av kroppsvärmen. Men erfarenheter visar att det ändå under vissa perioder behövs värmesystem. Värmesystemen är däremot inte anpassade för väldigt låg energianvändning och går dessutom inte att styra tillsammans med ventilationssystemet.

– I husen blir det därför som små maskinrum med olika styrsystem för värme och ventilation, som dessutom installeras av olika installatörer. Vi såg därför ett stort behov av att få fram kombinerade system, som kunde använda FTX-aggregat och som dessutom var enklare att installera, säger Anders Rosenkilde.

I ett flerårigt projekt har TMF, inom ramen för innovationsklustret BeSmå, utvecklat sådan utrustning som är anpassad till den svenska marknaden för småhus med låga energi- och effektbehov. Utvecklingen har skett i nära samarbete mellan fem småhustillverkare och fem tillverkare av värme- och ventilationsutrustning. De nya kombinerade värme- och ventilationsprodukterna har flera fördelar, bland annat är de mer energieffektiva, bidrar till bättre inomhusklimat, ger lägre eleffektbehov och tar liten plats. Men de nya produkternas energiprestanda behöver verifieras i verkliga hus innan man kan göra en marknadsintroduktion. Det behövs också demonstrationshus och andra informationsinsatser för att skapa uppmärksamhet och kunskap om de nya energieffektiva utrustningarna.

I detta projekt ska de fem nya kombinerande värme- och ventilationssystem testas i riktiga småhus för att verifiera utrustningens energiprestanda. Man kommer även att mäta en rad andra parametrar, bland annat effektbehov, kostnad, luftkvalitet och hur nöjda de boende är. I projektet kommer man också att skapa demonstrationshus för informationsspridning. Projektet pågår till hösten 2021 och därefter är målet att det ska ske en marknadsintroduktion.

Fakta småhus och energi

Det byggs årligen omkring 10 000 småhus i Sverige och 90-95 procent av dessa hus har värmepumpar. Om alla nya svenska småhus skulle förses med de nyutvecklade kombinerade systemen för värmepumpar och ventilation kan man spara drygt 30–50 GWh/år.

Av Ann-Sofie Borglund