De flesta småhus i Sverige använder värmepumpar och frånluftsventilation. I nya energisnåla småhus är dock värmesystemen inte anpassade för väldigt låg energianvändning och de går dessutom inte att styra tillsammans med ventilationssystemet. Det krävs då ett mindre maskinrum med olika styrsystem för värme och ventilation, som dessutom installeras av olika installatörer. Det har därför funnit ett stort behov av kombinerade värme- och ventilationssystem.

Intervju med projektledaren

Läs vad projektledaren Anders Rosenkilde, Trä- och möbelföretagen, har att säga om projektet!

Trä- och möbelföretagen (TMF) har i tidigare projekt utvecklat ett sådant system, tillsammans med leverantörer och småhusproducenter, som är anpassat till nordiska småhus med låga energi- och effektbehov. Detta projekt har varit det sista steget i utvecklingsprocessen. Här har man testat och utvärderat system som installerats i fyra enplansvillor i Avesta, Kalmar, Karlstad och Kungsbacka. Villorna är byggda av småhustillverkarna Derome, Fiskarhedenvillan, Huspartner och Trivselhus. De nya kombinerade värme- och ventilationssystem är utvecklade av företagen Flexit, H. Östberg AB, Metro Therm och Panasonic. I rapporten kan man läsa mer om testerna i varje hus liksom detaljer kring själva systemen.

Fakta

Projekt: Energieffektiva småhus – demonstration och verifiering av prestanda av kombinerade värme- och ventilationssystem
Utförare: Arbio AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Arbio, Trä- & Möbelföretagen, H Östberg AB, Metro Therm, Flexit Sverige, Systemair Sverige, Panasonic Nordic

Projektstart: November 2019
Projektslut: Juni 2024
Projektbudget: 3 523 031

Projektledare: Anders Rosenkilde

Energimyndighetens projektnummer: P40248-6

Resultatet visar att samtliga kombisystem leder till bättre inomhusklimat och ett lägre eleffektbehov. Ytterligare en fördel är att systemen kräver mindre utrymme.

Två av de nya kombisystemen finns nu tillgängliga på marknaden. En av tillverkarna påtalar att köpare av nyproducerade villor kan vara negativa till att ha ett system som omfattar en del som sitter utomhus. Samtidigt upplevde de att blivande köpare som såg kombisystemets fördelar, med bland annat möjlighet att få komfortkyla på sommaren, har varit positiva.

En viktig slutsats i projektet är att det kommer att krävas stora informations- och kunskapsinsatser för att kombisystem ska få en bredare spridning. Här kommer hustillverkarna få en nyckelroll eftersom det är de som har kontakt med slutkunden/husköparen. De behöver ju i sin tur få bra information från tillverkarna av kombisystemen.

Läs mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Det finns nu fyra villor där kombinerade värme- och ventilationssystemen är installerade och demonstrerade. Samtliga dessa kombisystem har en mycket hög energiprestanda. De uppfyller med god marginal energikraven för småhus i Boverkets byggregler.
  • Samtliga kombisystem har varit enkla att installera.
  • Kombisystemen har flera fördelar, bland annat ger de bättre inomhusklimat, har lågt effektbehov och tar mindre plats.
  • De boendes erfarenheter av kombisystemet har varit positiva. För de boende är det centralt att leverantören är tydlig med vad villaägaren kan förvänta sig av systemet. De negativa synpunkter som har kommit fram har bland annat handlat om ljudnivåer och framtida servicebehov.
  • Två av de nya kombisystemen finns nu tillgängliga på marknaden. För att nå ut till en större kundkrets behövs omfattande informations- och kunskapsspridning.

Text skriven av Ann-Sofie Borglund