IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som arbetar för att ta Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande med hjälp av forskning, innovation och utveckling. Här samlas företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn.

Samordnade kraft för ökad nytta

IQ Samhällsbyggnad fungerar som plattform, samordnare och samarbetspartner i sektorsövergripande program och projekt inom samhällsbyggnadssektorn. Vi gör detta på uppdrag av myndigheter, medlemmar eller EU.

Tillsammans skapar vi i IQ Samhällsbyggnad samhällsnytta genom ökad kompetens och fler innovationer inom samhällsbyggandet. Vi gör detta genom att i tät dialog med våra medlemmar och det omgivande samhället.

  • Vi identifierar sektorns utmaningar och möjligheter
  • Vi initierar forsknings- och innovationssatsningar
  • Vi utvecklar kunskapsfronten genom att ansvara för program och uppdrag
  • Vi ökar mottagarkapaciteten hos sektorn för nya produkter, tjänster och processer

Vi får saker att hända

Hos oss möts utvecklingsinriktade människor inom näringsliv, myndigheter, kommuner och akademi. Här startas konkreta projekt, långsiktiga FoI-program och här ordnas möten, seminarier och workshops på lokal, nationell och europeisk nivå. IQ Samhällsbyggnad är en stark röst för samhällsbyggnadssektorn i vårt gemensamma arbete för att påverka regeringen och EU i forsknings- och innovationsfrågor, och en katalysator för medlemmarnas arbete med forskning och innovation.

Ett medlemskap hos IQ Samhällsbyggnad bidrar till ökad konkurrenskraft och ger dig och din organisation ett försprång.

Till IQ Samhällsbyggnads webbplats