Utlysningen stängde den 15 september 2021


 • Sista dag för ansökan: 2021-09-15, klockan 23.59
 • Utlysta medel: cirka 65 miljoner kronor

Projekt som kan bidra till en energi- och resurseffektiv byggd miljö

Insatser inom bebyggelsen behövs för att nå långsiktiga globala energiutmatningar gällande klimat, resursutnyttjande, förnybara energisystem, flexibilitet och robusthet i energisystemen, innovation och kommersialisering. Lösningarna inom området behöver samspela för att fungera och utnyttjas på bästa sätt.

Webbinarium om utlsyning 6

På E2B2s webbinarium om utlysningen den 25 maj fick deltagarna mer information om utlysningen och möjlighet att ställa frågor.

Se webbinariet i efterhand

Utlysningen riktar sig till projekt som möter dessa utmaningar och kan bidra till en energi- och resurseffektiv byggd miljö. Projekten kan omfatta utvecklingen av ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen, samt system, teknik, installationer som ingår i byggnader, de människor som på olika nivåer och i olika roller ingår i olika relaterade processer.

Projektet ska ha potential att bidra till något eller några av programmets utfallsmål:

 • För den byggda miljön finns energi- och resurseffektiv teknik, verktyg, system, tjänster och metoder tillgängliga och är konkurrenskraftiga på marknaden.
 • Alla byggnader tillgodoser en god inomhusmiljö avseende temperatur, luft, ljus samt ljudmiljö.
 • Beställare har kvalitativa och praktiska beslutsunderlag som leder till energi- och resurseffektiva nybyggnationer och renoveringar.
 • Beslutsfattare har helhetliga kunskapsunderlag och fattar beslut som bidrar till en hållbar byggd miljö.
 • Marknader och regelverk kopplade till byggprocessen är effektiva och fungerar väl.
 • Sverige är en erkänd kunskapsnation och ett föregångsland inom energi- och resurseffektiv byggd. miljö. Svensk innovation inom den byggda miljön ökar och exporteras globalt.

Projekt kan starta tidigast 1 december 2021 och som längst pågå till 31 december 2024.

Utlysningen omfattar två delområden där projekten bedöms i konkurrens inom respektive delområde.

Delområde 1: Forsknings- och utvecklingsprojekt

Huvuddelen av utlysningen riktar sig till forsknings- och utvecklingsprojekt inom hela programmets område som kan bidra till en resurs- och energieffektiv byggd miljö.

Särskilt välkomnas tvärvetenskapliga projekt och projekt där olika aktörsgrupper samverkar, exempelvis akademi tillsammans med företag och projekt som har samfinansiering från näringslivet.

Energimyndigheten välkomnar även ansökningar om syntesarbeten som sammanfattar och analyserar befintligt kunskapsläge och visar på kunskapsbehov inom området resurseffektiv bebyggelse.

Delområde 2: Mindre projekt med fokus på ökad kapacitet för energi- och resurseffektiv renovering

En del av utlysningen riktas mot små, korta forsknings- och utvecklingsprojekt som kan leda till en ökad kapacitet i bebyggelsesektorn för energi- och resurseffektiv renovering av befintlig bebyggelse.

Ansökan bör avse projekt som kan vara till gagn för hela bebyggelsesektorn eller branschen och därför har svårt att finna samfinansiering. Det kan exempelvis avse utveckling eller utvärdering av en nyskapande produkt, tjänst, verktyg, system eller process som har potential att öka takten för energi- och resurseffektiv renovering.

Energimyndigheten avsätter cirka 5 miljoner kronor för finansiering av små korta projekt genom så kallat stöd av mindre betydelse. I den fullständiga utlysningstexten beskrivs förutsättningarna som gäller vid stöd av mindre betydelse.

Projekten kan pågå som längst i 12 månader och Energimyndigheten kan finansiera med upp till 100 procent av projektets stödgrundande kostnader, dock maximalt 450 000 kronor.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut med anknytning till hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen
 • övriga aktörer med anknytning till hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen

Projekt där olika typer av aktörer (bransch, akademi och forskningsinstitut) samverkar ses som positivt.

Lämna in ansökan senast 15 september 2021 klockan 23.59.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i november 2021. Projektet kan starta tidigast december 2021.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten på Energimyndighetens webbplats

Ansök i "Mina Sidor" på Energimyndighetens webbplats

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i Energimyndighetens nya verktyg Mina Sidor. Utlysningen öppnar i Mina sidor den 2 juni 2021.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats

Hjälp med "Mina sidor"

Du har möjlighet att titta in Energimyndighetens öppna hjälpstuga. Där kan du kan få hjälp om du har frågor om inloggningen eller ansökningsformuläret.

Hjälpstugan är öppen följande tider via Microsoft Teams.

 • 4 juni kl. 9.00-11.00
 • 17 juni kl. 9.00-11.00
 • 23 juni kl. 13.00-15.00
 • 19 augusti kl. 9.00-11.00
 • 25 augusti kl. 13.00-15.00
 • 9 september kl. 9.00-11.00
 • 15 september kl. 13.00-15.00
 • 12 oktober kl. 13.00-15.00
 • 20 oktober kl. 13.00-15.00

Till information och länk till hjälpstugan på Energimyndighetens webbplats

Webbinarium om utlsyning 6

Vill ni veta mer eller har frågor om utlysningen? Den 25 maj anordnade E2B2 ett webbinarium om utlysningen via Zoom. På webbinariet träffde deltagarna E2B2s kansli, fick mer information om utlysningen och möjlighet att ställa frågor till Energimyndigheten. Du kan se webbinariet i efterhand.

Se webbinarium om utslyning 6

Kontakt

Ni är välkomna att kontakta E2B2s programkansli och Energimyndigheten.

E2B2 Programkansli

Anna Land, programansvarig E2B2
Anna.land@iqs.se, 072–554 46 61

Anders Nilsson
Biträdande programansvarig E2B2
anders.nilsson@iqs.se, 070-307 95 90

Energimyndigheten

Energimyndigheten svarar gärna på eventuella frågor om utlysningen. Energimyndigheten får dock inte kommentera projektidéer eller lämna rekommendationer utan kan endast svara på frågor om själva utlysningen.

Tänk på att det brukar vara många som ringer sista dagen som utlysningen är öppen och att det därför kan vara svårare att få hjälp då. Energimyndigheten finns endast tillgänglig för frågor fram till klockan 16.00, därefter kan du inte räkna med att få hjälp och stöd.

Anna Pettersson, handläggare på Energimyndigheten
anna.pettersson@energimyndigheten.se , 016-544 20 37

Till utlysningen på Energimyndighetens webbplats