Utlysningen stängde den 14 juni 2022


 • Sista dag för ansökan: 14 juni 2022, klockan 23.59
 • Utlysta medel: cirka 50 miljoner kronor

Sök finansiering i utlysning 7

Utmaningarna som präglar bebyggelsen är komplexa, involverar många olika aktörer, på många olika nivåer. Lösningar inom området behöver samspela för att fungera och nyttjas på bästa sätt. Utlysningen har som mål att bidra med utvecklingen av ny kunskap, teknik, processer, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen. Här ingår resurs- och energianvändning inom den byggda miljön över hela livscykeln.

Området omfattar bostäder, lokaler, byggprocessens olika skeden, renovering, samverkan mellan byggnaders tekniska och arkitektoniska utformning, installationstekniska komponenter och energiförsörjningssystem samt brukarnas och andra aktörers drivkraft, kunskap och incitament för effektiv resurs- och energianvändning.

Webbinarium om utlsyning 7

Se E2B2s webbinarium med information om utlysningen och hur du ansöker.

Se webbinariet om utlysning 7

Vilka projekt kan få stöd?

Projekt som söker stöd ska bidra till ett eller fler av programmets fem forskningsområden:

 • Byggnaden som system
 • Byggnader i energisystemet
 • Drift, användning, människors val och vanor
 • Tekniska installationer
 • Byggnaders klimatskal

I utlysningen efterfrågas särskilt:

 • Projekt som kan bidra till ökad takt av energieffektiv renovering av befintlig bebyggelse. Det kan exempelvis vara projekt som adresserar affärsmodeller, tekniska lösningar, demonstrationsprojekt som främjar uppskalning och replikering av framtagna lösningar inom bebyggelsen.
 • Projekt som bidrar till ökad hållbarhet och robusthet i det befintliga småhusbeståndet. Det kan exempelvis vara projekt som berör energiförsörjningslösningar, energigemenskaper, digitala lösningar, ökad flexibilitet, laststyrning.
 • Projekt som adresserar vårt framtida boende och levnadssätt. Har pandemin ändrat hur vi använder våra byggnader? Finns lösningar för flexibelt nyttjande av byggnader över tid?
 • Projekt som bidrar till ny kunskap om styrmedel som verkar för att främja en resurs- och energieffektiv byggd miljö och exempelvis belyser måluppfyllnad, målkonflikter, effektivitet och legitimitet.

Det är meriterande för projekt att involvera kunskaper, metoder, terminologi och expertis från skilda vetenskapsgrenar. Exempelvis genom att i projektet inkludera beteendefrågor tillsammans med teknikutveckling för att möjliggöra att användarperspektivet beaktas.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag och branschorganisationer
 • offentlig sektor
 • forskningsinstitut
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten på Energimyndighetens webbplats

Beslut om beviljade stöd

Ansökningar tas emot kontinuerligt och behandlas efter utlysningens stängning.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i oktober-december 2022. Projektet kan starta tidigast november 2022 och pågå som längst till 31 december 2024.

Webbinarium om utlysning 7

Planerar du att skicka in en ansökan och vill veta mer? Under ett webbinarium den 27 april berättade vi mer om vad du ska tänka på när du ansöker.

Se webbinariet om utlysning 7

Kontakt

Ni är välkomna att kontakta oss på E2B2s programkansli.

Skicka e-post till E2B2:s programkansli på info@e2b2.se eller till Energimyndigheten på e2b2@energimyndigheten.se. Ange E2B2 utlysning 7 i ämnesraden.

Kontaktpersoner hos Energimyndigheten

Energimyndigheten lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Anna Pettersson, handläggare på Energimyndigheten
e2b2@energimyndigheten.se, 016-544 20 37

Christoffer Tjärnberg, handläggare på Energimyndigheten
e2b2@energimyndigheten.se, 016-544 22 95

Kontaktpersoner hos IQ Samhällsbyggnad

Anna Land, programansvarig E2B2, IQ Samhällsbyggnad
info@e2b2.se, 072-554 46 61

Läs mer och ansök

All information du behöver för att ansöka finns på Energimyndighetens webbplats.

Till utlysningen på Energimyndighetens webbplats